Usluge

Savijanje materijala

Savijanje lima na CNC savijačici (hidrauličkoj apkant preši) do 25 mm debljine lima.

Savijanje i varenje cijevi, plašteva, prirubnica,.. na valjcima do 45 mm debljine lima.