Crna metalurgija

Čelici za automate

Čelici za automate (valjane ili vučene šipke) koriste se za izradu sitnih dijelova poput vijaka i matica na automatskim strojevima. To su ugljični čelici s povećanim sadržajem fosfora (do 0,11%), sumpora (do 0,3%) ili olova (0,35%), što im daje lako lomljivu isprekidanu strugotinu. Zahvaljujući olovu postiže se veća brzina rezanja i bolja kvaliteta rezane površine. [5]

Kalkulator težine

Oznake

hrn

en

din

Č.3990

11SMn30

9SMn28

Č.3993

11SMnPb30

9SMnPb28

Oblik šipke

Kalkulator težine

Odaberite
  • Okrugli
  • Kvadratni
  • Šesterokutni
  • Plosnati
  • Cijevasti